Georg Massanés

Georg Massanés

Marl (RFA) 1962

Statement


Formació a Escola Massana de Barcelona en pintura i tècniques murals. Universitat de Barcelona, Història de l’Art. Durant uns anys treballa realitzant gravat i impressió en els tallers de Tristan Barbarà Edicions. En l’aspecte formal, la seva obra ha anat evolucionant des de plantejaments que tractaven de conciliar figuració i abstracció, és a dir, d’incorporar imatges i figures en plans bidimensionals sense recórrer a la seva reducció a línies o formes planes, cap a una figuració més ortodoxa: espais tridimensionals en què es desplega el discurs d’objectes, figures i sentits. Manté l’escriptura i els signes gràfics, superposant aquests elements a la estructura tridimensional de l’obra per crear una quarta dimensió tant formal com de sentit. Si bé aquests grafismes ara ja no són signes que actuen com a símbols en una gramàtica de juxtaposicions informals, amplien el repertori dels llenguatges que se citen en les seves peces.